Provozní řád školní jídelny

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD


Výdej dopolední svačiny:   8.30 - 9.30 hod

Výdej oběda:                  11.30 -12.00 hod

Výdej odpolední svačiny: 14.00 - 14.30 hod

Cena stravného:

děti ,kterým bude do konce školního roku 6 let a méně:

 • celodenní stravování – přesnídávka,oběd,svačina: 33 ,-Kč
 • stravování bez odpolední svačiny:                       26 ,-Kč

děti,kterým bude do konce školního roku 7 let:

 • celodenní stravování – přesnídávka,oběd,svačina: 36 ,-Kč
 • stravování bez odpolední svačiny:                        28 ,-Kč

Způsob platby stravného:

 • zálohovou platbou na účet Mateřské školy v Komerční bance č. 78-5809300297/0100 ve výši 700,- Kč
 • 7. leté děti - 800,- Kč měsíčně (vyúčtování stravného se provádí po skončení školního roku)


V rámci pitného režimu jsou dětem v průběhu celého dne na požádání podávány nápoje. Jejich cena je zahrnuta v ceně stravného.

Odhlašování v případě nepřítomnosti dítěte v mateřské škole:

 • nejpozději do 7.00 hodin telefonicky nebo osobně paní učitelce (nebo poslat zprávu SMS)
 • Telefon MŠ: 483 389 462, Mobil: 736 768 212
 • v případě,že své dítě neodhlásíte včas,bude vám první den započítán,jako by dítě bylo ve škole,ale další dny budou automaticky odhlášeny.
 • po nemoci nebo nepřítomnosti dítěte v MŠ, nahlaste jeho nástup den předem nebo ráno do 7.00 hodin

Zaměstnanci školní jídelny:

 • vedoucí kuchařka:        Petra Lejsková
 • pomocná kuchařka:     Martina Babcová
 • vedoucí školní jídelny:  Jitka Mrklasová
icons by Fasticon.com