Organizace dne

06.30 – 08.15

scházení dětí – ranní filtr, ranní hry dle volby a přání, individuální rozhovory s dětmi

08.15 -  08.40

ranní cvičení, organizované činnosti ve skupinách i individuálně

08.40 -  09.00

hygiena, svačina

09.00 -  09.30

hry dětí, organizované a individuální práce s dětmi

09.30 - 11.30

hygiena, příprava na pobyt venku a pobyt venku

11.30 - 12.00

hygiena, oběd

12.00 -  14.00

hygiena, odpočinek (dle potřeb dětí na pevných lehátkách v ložnicích a molitanových lehátkách ve třídách)

14.00 -  14.30

hygiena, svačina

14.30 -  16.00

odpolední zájmové činnosti dětí (hry + dle zájmu dětí pokračování organizovaných a individuálních činností)

V průběhu celého dne je zaveden pitný režim pro děti.

icons by Fasticon.com